https://www.boostmeup.me/

BoostMeUp
Predakceleracijski program BoostMeUp – put do vašeg startapa!

Dobro došli na predakceleracijski program BoostMeUp – nacionalnu platformu za razvoj i lansiranje crnogorskih startapova!