https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE2Wrq4pOWqOca342MZUIXK7gljvIxuUqu3YM8e22l-fhYhw/viewform

Google Docs
MeetUp – Sales Shift: Is the future truly remote?

Pozivamo vas na novi MeetUp koji organizujemo u saradnji sa Native Teams, globalnom kompanijom koja osnažuje freelancere, remote zaposlene i njihove poslodavce sa globalnim rješenjima za plaćanje, obračun zarada i poresko upravljanje, uključujući beneficije…